About Us

Statistics show the harsh reality facing many EU women. 1 in 4 women across Europe experience domestic violence over their lifetimes and between 6-10% of women suffer domestic violence in a given year (Council of Europe, 2002). 68% of human trafficking victims are women (2013, Eurostat). A significant proportion of refugee women living in the UK have experienced violence prior to arrival and they remain vulnerable to violence in the UK, their country of asylum (Refugee Council, 2012). There continues to be a need to provide high quality support to vulnerable women at risk of exclusion from the labour market and from their local communities. As well as providing better training for vulnerable women, support workers also need to be aware coaching and training skills in order to help those they support to become more independent.
The following skills have been identified as essential for Support Workers (both paid and volunteer) working with vulnerable women in order to adequately support women to be empowered for employability or entrepreneurship either as one to one or groups (Power to Change Report, 2008):

 • excellent group management skills, including the ability to plan and facilitate group sessions effectively;
 • excellent communication skills, including clear verbal delivery and positive body language;
 • active listening skills, and the ability to respond empathetically to the group members;
 • the ability to challenge participants, where relevant and necessary, in a non-confrontational but assertive manner;
 • the ability to handle issues, such as anger, in the group;
 • an understanding of professional boundaries and the facilitator’s limitations within the group, e.g. not getting personally involved with the women’s lives.

EMPOWER aims to equip these skills to both target groups (Support Workers and vulnerable women themselves) via the EMPOWER Training Programme (training knowledge, skills and abilities in tools and methods for increasing confidence and awareness of strengths for employability) and EMPOWER Circles Programmes (action learning and increased self-reflection for success).

Our objectives are to:

 • Equip Support Workers working with vulnerable women with the soft skills training necessary to pass these skills onto women in order to increase their employability and entrepreneurship opportunities.
 • Equip vulnerable women with greater confidence, belief & resilience to succeed economically.

Um okkur

Ýmsar staðtölur sýna þann harða veruleika sem margar konur í Evrópu standa frammi fyrir en 1 af hverjum 4 konum upplifa heimilisofbeldi einhverntíma á lífsleiðinni og milli 6-10% upplifa það á hverju ári (Evrópuráðið, 2002). Ennfremur eru 68% af þeim sem verða fyrir mansali konur  (2013, Eurostat).  Mikill hluti þeirra kvenna sem koma til Bretlands sem flóttakonur hafa upplifað ofbeldi í sínu heimalandi og halda áfram að vera berskjaldaðar eftir að til landsins er komið (Flóttamannaráð Bretlands, 2012). Þannig er mikil þörf á því að veita öflugan stuðning til berskjaldaðra kvenna sem eiga það á hættu að verða útilokaðar frá vinnumarkaði og samfélaginu. Eins þurfa ráðgjafar og sjálfboðaliðar að vera vel upplýstir um stöðu þeirra og kunna að taka á þeim málum sem upp koma og vera hæfir til þess að aðstoða konurnar til að verða sjálfstæðari og eiga betri möguleika á vinnumarkaði.

Eftirfarandi hæfni hefur verið skilgreind sem nauðsynleg fyrir ráðgjafa og sjálfboðaliða:

 • Góð hæfni í að stýra hópi, þar á meðal að geta skipulagt hópastarfið vel.
 • Góð samskiptahæfni, skýrt talað mál og líkamstjáning
 • Virk hlustun og að geta brugðist við með samkennd og samhygð.
 • Að geta skorað á þátttakendur með ákveðni þar sem það á við.
 • Að geta tekist á við erfiðar tilfinningar í hópi eins og til dæmis reiði.
 • Að skilja á milli faglegra og persónulegra samskipta.

EMPOWER verkefnið snýst um að efla þessa hæfni hjá markhópnum með því að bjóða upp á gæða þjálfun í gegnum námskeið og hæfnihringi, bæði fyrir ráðgjafa og konur.

Markmið okkar er:

 • Að efla hæfni ráðgjafa og sjálfboðaliða sem vinna með berskjölduðum konum með því að bjóða upp á þjálfun sem eflir sjálfstraust þeirra.
 • Að leiðbeina þeim að nýta aðferðir Empower fræðslunnar til að geta veitt konum þjálfun við hæfi.
 • Að efla sjálfstraust berskjaldaðra kvenna og að efla seiglu til að þær verði hæfari á vinnumarkaði og eigi betri möguleika á starfi.

Σχετικά με εμάς

Οι στατιστικές δείχνουν την σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. της ΕΕ. 1 στις 4 γυναίκες σε όλη την Ευρώπη βιώνει ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ 6-10% των γυναικών υφίσταται ενδοοικογενειακή βία μέσα σε ένα δεδομένο έτος (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2002). Το 68% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες (2013, Eurostat). Ένα σημαντικό ποσοστό γυναικών προσφύγων που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει βιώσει βία πριν την άφιξή τους στην Ευρώπη και παραμένει ευάλωτο στη βία και στις χώρες εγκατάστασής τους (Συμβούλιο Προσφύγων, 2012). Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας στήριξης σε ευάλωτες γυναίκες που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την αγορά εργασίας και από τις τοπικές κοινωνίες τους. Επιπλέον, οι επαγγελματίες που υποστηρίζουν τις ευάλωτες γυναίκες πρέπει, εκτός από το να παρέχουν καλύτερη εκπαίδευση σε αυτές, να γνωρίζουν τις δεξιότητες καθοδήγησης και κατάρτισης, προκειμένου να βοηθήσουν αυτές που υποστηρίζουν να γίνουν πιο ανεξάρτητες.

Οι ακόλουθες δεξιότητες έχουν προσδιοριστεί ως απαραίτητες για τους επαγγελματίες υποστήριξης και τους εθελοντές που δουλεύουν με ευάλωτες γυναίκες, προκειμένου να υποστηρίξουν επαρκώς τις γυναίκες ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα για απασχολησιμότητα ή επιχειρηματικό πνεύμα (Power to Change Report, 2008):

 • Άριστες δεξιότητες διαχείρισης ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να προγραμματίζουν και να διευκολύνουν αποτελεσματικά τις ομαδικές συναντήσεις.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, όπως ο σαφής προφορικός λόγος και η θετική γλώσσα του σώματος.
 • Ενεργητικές δεξιότητες ακρόασης, και η ικανότητα ανταπόκρισης με ενσυναίσθηση στα μέλη της ομάδας.
 • Ικανότητα αμφισβήτησης ανάμεσα στους συμμετέχοντες, όπου είναι σκόπιμο και απαραίτητο, κατά τρόπο μη αντιφατικό αλλά δυναμικό.
 • Ικανότητα χειρισμού ζητημάτων, όπως ο θυμός στην ομάδα.
 • Κατανόηση των επαγγελματικών ορίων και των περιορισμών του διευκολυντή μέσα στην ομάδα, π.χ. δεν εμπλέκεται προσωπικά με τη ζωή των γυναικών.

Το EMPOWER στοχεύει να εφοδιάσει με αυτές τις δεξιότητες τόσο τους επαγγελματίες υποστήριξης και εθελοντές όσο και τις ευάλωτες γυναίκες, μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο αποτελείται από: α) το πρόγραμμα EMPOWER που εστιάζει σε γνώσεις κατάρτισης, δεξιότητες και ικανότητες στα εργαλεία και στις μεθόδους για την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αναγνώρισης των δυνατών σημείων για την απασχολησιμότητα, και β) το πρόγραμμα EMPOWER Circles που εστιάζει στην ενεργητική μάθηση και στον αυτοσυλλογισμό με στόχο την επιτυχία.

Ειδικότερα, το EMPOWER στοχεύει

 • να προσφέρει τόσο στους επαγγελματίες υποστήριξης όσο και στους εθελοντές που υποστηρίζουν ευάλωτες γυναίκες την απαραίτητη κατάρτιση στις διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills), προκειμένου στη συνέχεια να μεταδώσουν αυτές τις δεξιότητες στις γυναίκες, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητάς τους και των ευκαιριών επιχειρηματικότητας.
 • να εφοδιάσει τις ευάλωτες γυναίκες με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πίστη και προσαρμοστικότητα έτσι ώστε να επιτύχουν οικονομικά.

Apie mus

Statistika atskleidžia negailestingą realybę, su kuria susiduria daugelis ES moterų: visoje Europoje smurtą artimoje aplinkoje per savo gyvenimą patiria 1 iš 4 moterų, o per metus smurtą artimoje aplinkoje patiria 6-10% moterų (Europos taryba, 2002). Moterys sudaro 68 % visų prekybos žmonėmis aukų (Eurostatas, 2013). Didelė dalis moterų pabėgėlių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, iki atvykimo patyrė smurtą ir vis dar išlieka pažeidžiamos smurtui Jungtinėje Karalystėje – savo prieglobsčio šalyje (Pabėgėlių taryba, 2012). Taip pat tebėra poreikis teikti kvalifikuotą pagalbą pažeidžiamoms moterims, kurioms yra rizika iškristi iš darbo rinkos ir iš savo vietos bendruomenių. Siekdami geriau apmokyti pažeidžiamas moteris, su jomis dirbantys darbuotojai taip pat turi būti informuoti apie koučingo ir mokymo įgūdžius, kad padėtų pažeidžiamoms moterims tapti nepriklausomomis.

Remiantis anksčiau įgyvendinto projekto „Power to Charge“ atsakaita (2008), yra išskirti pagrindiniai gebėjimai, reikalingi su pažeidžiamomis moterimis dirbantiems specialistams (tiek apmokamiems darbuotojams, tiek savanoriams), kad jie tikrai galėtų padėti pažeidžiamoms moterims pasiruošti įsidarbinimui ar net nuosavo smulkaus verslo įkūrimui (po vieną arba grupėmis):

 • gebėjimas valdyti grupę, įskaitant efektyvų grupinių užsiėmimų planavimą ir pagalbą dalyvėms užsiėmimų metu;
 • gebėjimas bendrauti, įskaitant aiškią verbaliką bei pozityvią kūno kalbą;
 • gebėjimas aktyviai klausytis bei empatiškai bendrauti su grupės narėmis;
 • gebėjimas, kai to reikia ir yra naudinga, nekonfrontaciniu ir nekategorišku būdu provokuoti dalyves bei duoti joms iššūkių;
 • gebėjimas spręsti konfliktus ir emocinis intelektas;
 • profesinių ribų ir savo, kaip užsiėmimą vedančiojo, veiksmų apribojimų grupėje suvokimas (pvz., suvokimas, kad nereikia pernelyg asmeniškai įsitraukti į moterų gyvenimus).

EMPOWER tikslas – padėti įgyti šiuos gebėjimus abiems tikslinėms grupėms (tiek su pažeidžiamomis moterimis dirbantiems darbuotojams, tiek pačioms pažeidžiamoms moterims), naudojant EMPOWER mokymo programą (mokymo įgūdžiai ir žinios bei gebėjimas naudotis priemonėmis ir metodais, skirtais stiprinti pasitikėjimą bei suvokimą apie tai, kokios stipriosios savybės yra reikalingos įsidarbinant) bei EMPOWER ratelių programas (mokymasis veikiant bei geresnis savęs pažinimas siekiant sėkmės).

Mūsų uždaviniai:

 • pasiūlyti specialistams, dirbantiems su pažeidžiamomis moterimis, bendrųjų gebėjimų ugdymo mokymus, kad jie galėtų perduoti šiuos gebėjimus pažeidžiamoms moterims ir taip padidinti jų galimybes įsidarbinti arba įkurti nuosavą verslą.
 • suteikti pažeidžiamoms moterims daugiau pasitikėjimo savimi, tikėjimo ir atsparumo, kad jos taptų ekonomiškai sėkmingomis moterimis.

 

all partner logos

Erasmus+ logo

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”